Produkty

Zastosowanie ścierniwa

Zalecane do stosowania w czyszczeniu strumieniowo-ściernym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Oz. U. Nr 16, poz. 156 z dnia 14 stycznia 2004 r.) .

Ścierniwo znajduje szerokie zastosowanie w czyszczeniu metodą strumieniowo-ścierną tzw. piaskowaniu:
• powierzchni ze stali stopowych;
• powierzchni metali kolorowych;
• powierzchni betonowych;
• powierzchni i konstrukcji stalowe: statki, wagony kolejowe, kontenery, zbiorniki paliwowe.

Produkcja ścierniwa

Ścierniwo produkowane jest na bazie żużla pomiedziowego i jest syntetycznym materiałem amorficznym, w którym SiO2 jest związana w postaci kompleksowych związków krzemu a zawartość wolnej krzemionki nie przekracza 1 % dzięki czemu stosowanie tego typu ścierniwa nie powoduje groźnej choroby jaką jest pylica płuc – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 217 poz.1833 z 2002 roku z późn. zmianami).

Jakość

Ścierniwo produkujemy w oparciu o normę PN-EN ISO 111 26-3 . Produkt poddawany jest systematycznym badaniom w naszym Laboratorium Kontroli Jakości.

Kontakt

Adres:

ul. Rubinowa 3, 67-210 Głogów

Dział sprzedaży:

+48 505 029 458

+48 690 489 599

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 07:00–15:00

Firma Komak Sp. z o.o.

Napisz do nas